Agrokultura Korfowe gości mieszkańców sołectw Korfowe i Powązki na Zebraniu Wiejskim.