Covid-19: 5864/303
Jest zima to jest zimno… i jest śnieg…