Wiosenne porządki. Nasze „antyczne” jabłonki dokończyły swojego żywota…