Ulotność chwili… Przez wiele dni cieszyłam się ich urokiem, aż tu nagle wystarczyło kilka minut, wiatr, burza i już takie piękne nie będą… Cieszmy się życiem każdego dnia…