Jest deszczowo, więc wszystko pięknie rośnie w warzywniaku. Niestety rosną też chwasty, które trzeba usuwać. Terapia zajęciowa. Dużo nie trzeba myśleć tylko należy uważać, aby „dobrego zioła” nie usunąć…
Po skończonej pracy bujamy się z Midusiem… Jest pięknie…