Są ziemniaki – jest stonka. Zaraza w czasie zarazy…