Covid-19: 29253/131
Pola: najmądrzejsza i najsprytniejsza ze wszystkich czworonogów…