Miła wizyta…

Dzisiaj Ryszard Marian Owczarek przesłał mi kilka fotografii stron katalogu II Pleneru Malarskiego”Koń jaki jest…”, który odbył się w Korfowym w czerwcu 1999 roku…