Covid-19: 14396/372
Tak Rysio Owczarek opowiada o genezie powstania obrazu „Spotkanie z Przeszłością 2”:
Przyczynkiem namalowania dwóch obrazów ze SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ był planowany plener
malarski na rok 2020. Miał być elementem realizowanego przez Joannę Grootings projektu ZNIKAJĄCE WSIE PUSZCZY KAMPINOSKIEJ /z powodu restrykcji pandemii koronowirusa nie odbył się/.
Na początku 2020 roku nic nie zapowiadało że ten plan zostanie zniweczony.
Wykorzystałem sprzyjające warunki, nie mroźny, słoneczny, bezśnieżny dzień lutego i odwiedziłem
umierające siedlisko we wsi Korfowe. Brak liści na krzewach i drzewach oraz śnieżnej kołdry
pozwolił na doskonały ogląd popadającego w ruinę siedliska. Jeszcze nie doszczętnie zdewastowanego ale już żyjącego swymi ostatnimi dniami. Ten widok wywarł WRAŻENIE. Wielorakie. Od fascynacji PIĘKNEM STAROŚCI do SMUTNYCH REFLEKSJI. Otrzymałem olbrzymią dawkę emocji.
Nic dziwnego, że po przyjechaniu do domu od razu zabrałem się do szkiców, które zaowocowały
dwoma obrazami. Pierwszy był „plenerowy”. Relacjonował stan fizyczny siedliska i amplitudę
doznawanych emocji.
Po namalowaniu obrazu przekazującego pierwsze doznania, nadszedł czas szerszych „przemyśleń”.
Przeglądałem w albumach malarstwo o wiejskiej tematyce, przeważnie dotyczących przeszłych lat.
Właściwie to najbardziej skupiłem swą uwagę na dokumentalnych zdjęciach życia wiejskiego
z początku XX wieku i czasach po II Wojnie Światowej. „Podglądałem” zabudowania, stroje i żmudną
pracowitą codzienność. Tak powstawał drugi obraz, bardziej w wielu szkicach, które dały kompozycie
i kolorystykę. To obraz malowany „dla siebie”. Sobie, malarskim językiem opowiadałem o wrażeniach
i refleksjach ze SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ. O cieple codziennego życia w tych domostwach,
które zanika, wręcz z nich ulatuje. O tej społeczności, która przeszła w szarość zapomnienia.
Ostatnie iskry ich istnienia gasną. PRZEMIJANIE.
PROJEKTEM REALIZOWANYM PRZEZ JOANNĘ PAMIĘĆ O NICH PRZETRWA, I DLA NAS, I PRZYSZŁYM POKOLENIOM.
Dlatego obraz SPOTKANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ 2 zawisł w 2 SALONIE COCO GALERY.